top of page

Juridische informatie

De Conserverie & Moutarderie Belge NV, is een vennootschap geregistreerd bij de Europese Centrale Bank onder het nummer BE0433.626.721, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Eynattenerstrasse 20, te Raeren (4730), België, in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking en het verzamelen van privégegevens. Dit geldt ook voor de website van het merk: www.lavachebio.be.

De Conserverie & Moutarderie Belge verzamelt persoonlijke gegevens over haar klanten, waarover ze via de site communiceert. Deze gegevens blijven vertrouwelijk en Conserverie Moutarderie Belge verbindt zich ertoe ze niet met derden te delen. Ze worden geanalyseerd om onze website te verbeteren en worden alleen gebruikt voor intern bedrijfsgebruik (het versturen van informatieve brieven of e-mails, enz.).

De Conserverie & Moutarderie Belge verbindt zich ertoe geen gegevens over haar klanten te verkopen, uit te wisselen of te verhuren aan derden. De Conserverie & Moutaderie Belge kan echter geconsolideerde statistieken over haar klanten, haar verkopen en informatie op de site aan betrouwbare derden verstrekken. Deze statistieken zullen echter geen persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten.

In overeenstemming met de Europese en nationale wettelijke bepalingen kan de klant zijn recht van toegang tot zijn bestanden en het recht om informatie over hem te corrigeren of te verwijderen uitoefenen door een e-mail te sturen naar cmb@moutarderie.com of door te schrijven naar de Conserverie & Moutarderie Belge op het volgende adres: Eynattenerstrasse 20, 4730 Raeren, België.

De site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van de clientcomputer wordt opgeslagen. Het doel is om een eerder bezoek van de gebruiker of klant aan de site vast te leggen. Cookies worden onder andere gebruikt door de Conserverie & Moutarderie Belge om de diensten die aan de klant worden aangeboden te personaliseren. De klant behoudt zich het recht voor om cookies te weigeren door zijn browser te configureren. Ze verliezen dan de mogelijkheid om de service die anders door de Conserverie & Moutarderie Belge wordt verleend, te personaliseren.

Wanneer u zich inschrijft op de nieuwsbrief van de Conserverie & Moutarderie Belge, betekent dit dat u akkoord gaat met de registratie van uw persoonlijke gegevens en uw emailadres. Deze informatie wordt enkel bewaard en gebruikt door de Conserverie & Moutarderie Belge om u te informeren over nieuwe producten die beschikbaar zijn, over georganiseerde evenementen en om u het laatste nieuws te sturen.

bottom of page